Đã đăng vào 17-11-2018

HOA LONG MECHANICAL PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

Hệ thống kệ Push Back lý tưởng cho việc lưu trữ các sản phẩm luân chuyển trung bình, loại sản phẩm sử dụng hai hay hơn hai pallet tren mỗi đơn vị SKU.
Tất cả các pallet trên mỗi tâng, ngoại trừ tầng dưới cùng, được đặt trên một bộ máng đẩy trên các đường ray.
Các ray này được lắp đặt hơi nghiêng và thấp ở mặt trước của kệ. Mỗi tầng có thể chứa các SKU khác nhau, nhưng phải cùng loại cho mỗi tầng kệ, và được vận hành theo nguyên tắc “ LIFO” ( last in, first out).

Tính năng, đặc điểm :
Có thể được sử dụng đối trọng hoặc reach truck
Hàng hóa bảo quản, an toàn đến độ cao 11 m
Bốc dỡ hàng hóa trung bình
Khả năng lựa chọn hàng hóa: 30%
Sử dụng không gian sàn chứa: 50%
SKU duy nhất được lưu trữ ở cùng tầng.
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.